Årsager til impotens

Rejsningsbesvær (eller impotens/erektil dysfunktion ) er en hyppig lidelse der især opleves med stigende alder. Det er heller ikke unormalt, at man som yngre mand, kan opleve rejsningsproblemer.

Den hyppigste årsag til rejsningsproblemer hos ældre mænd er typisk åreforkalkning. Hos yngre, er det dog mere sandsynligt, at rejsningsproblemerne skyldes en psykologisk årsag. Potensmidler som viagra og sildenafil er oftest blot symptombehandling, og det vigtigste er derfor sideløbende at tage hånd om en eventuel underliggende årsag.

Psykologiske årsager til rejsningsbesvær

Mange mænd føler de skal præstere under samlejet, og det kan være med til, at man i situationen føler sig presset, hvis ikke tingene udfolder sig som ønsket. Der kan være urealistiske forventninger til den seksuelle aktivitet der er udløst af pornografi. Samtidig lever vi i en hektisk tid, hvor arbejde og fritid for mange smelter sammen.

På hjemmefronten er der forventninger til parforholdet, mens man samtidig skal præstere professionelt. En travl og hektisk hverdag, med megen stress, kan sagtens være en udløsende årsag til, at man oplever rejsningsproblemer. Visse andre psykologiske lidelser som angst, depression, og bekymringer generelt kan ligeledes bidrage til rejsningsproblemer.

Forskellige elementer som relationen til partneren, seksuelle oplevelser eller traumer tidligere i livet, en opdragelse hvor seksualitet er knyttet til skyld og skam, eller omverdenens forventninger om en speciel seksuel adfærd er alle faktorer der kan have indflydelse på evnen til at opnå rejsning.

Oplever du som yngre mand (en eller flere):

 • At dine rejsningsproblemer startede pludseligt
 • At du kan opnå erektion (rejsning) men at den hurtigt forsvinder
 • Normal rejsning om natten eller om morgenen
 • Ingen rejsningsproblemer i forbindelse med selvudført onani
 • For tidlig eller manglende sædafgang i forbindelse med samleje
 • Problemer eller forandringer i forhold til partneren
 • Vigtige begivenheder i dit liv, stress eller depression

Så kan det tyde på, at der kan være en psykologisk bagvedliggende årsag til dine rejsningsproblemer.

Problemet kan til dels afhjælpes medikamentelt mens man samtidig søger at behandle den psykologiske årsag. Løsningen er således ikke udelukkende at anvende et medicinsk præparat, men vil samtidig kræve, at du arbejder med selve problemstillingen – det kunne være i form af seksuel terapi eller psykologsamtaler.

Livsstilssygdomme

En anden hyppig årsag til impotens hos både den yngre og mere midaldrende mand er livsstilssygdomme. Overvægt (forhøjet body mass index eller BMI), rygning, øget alkoholindtag, anvendelse af euforiserende stoffer samt kost og motion.

Fællesnævneren for disse årsager er, at de alle er til at gøre noget ved, og at rejsningsproblemerne samtidig vil svinde i takt med man fx taber sig. Der er intet i vejen for at opstarte medikamentel behandling (med fx. Sildenafil) mens man fx arbejder på at tabe sig. Der er professionel hjælp at hente til både vægttab og rygestop; kontakt gerne egen læge, hvis du vil høre om mulighederne for kommunale tilbud (fx rygestopkurser eller lignende).

Hjerte-kar-sygdomme

Hos særligt den ældre mand (typisk over 65 år) er den hyppigste årsag til rejsningsbesvær hjerte-kar-sygdomme som åreforkalkning og forhøjet blodtryk. Det kan derfor være nødvendigt, med supplerende undersøgelser hos egen læge, og der kan være begrænsninger i, hvem der kan modtage en recept via potenslægen.dk.

Rejsningsproblemer kan være et af de første symptomer på en bagvedliggende hjerte-kar-sygdom, hvorfor det netop er vigtigt, at komme til bunds i problemet. Tingene hænger dog sammen på kryds og tværs og fx åreforkalkning kan godt skyldes både overvægt, rygning, sukkersyge eller alkoholindtag. Er du kendt med hjerte-kar-sygdom og anvender visse typer af hjertemedicin (nitratholdige præparater som nitroglyceringspray eller lignende) bør man ikke indtage potensmedicin. Hvis man har haft en blodprop i hjertet eller hjernen inden for de seneste 6 mdr. bør man heller ikke anvende potensmedicin. Det samme gør sig gældende, hvis man lider af for lavt eller ubehandlet højt blodtryk eller oplever brystsmerter (hjertekrampe) ved seksuel aktivitet.

Personer med stabil og udredt hjerte-kar-sygdom (der ikke anvender nitroglycerin præparater dagligt) kan sagtens anvende potensmedicin. Er der først åreforkalkning i blodårerne der går til svulmelegemerne I penis kan den ikke fjernes igen. Man kan derfor opleve, hvis man lider af dette, at have behov for potensmedicin livsvarigt for at bevare ens seksuelle funktionsniveau.

Sukkersyge

Sukkersyge er sammen med hjerte-kar-sygdomme også en hyppig årsag til rejsningsbesvær. Årsagen er multifaktoriel, da sukkersyge dels både kan medføre åreforkalkning (hjerte-kar-sygdom) men samtidig medføre dels hormonmangel (testosteron) og nervebeskadigelse (nerverne der går til penis og igangsætter rejsning). Er du kendt med sukkersyge, er det vigtigt, at gå til halv- eller helårlige kontroller hos egen læge, da det er en sygdom der kan udvikles og kræve intensiveret behandling.

Er du ikke kendt med sukkersyge, kan det afhængigt af din sygehistorie, være nødvendige med yderligere blodprøver og undersøgelser hos egen læge – da det netop er vigtigt, at fange sygdommen tidligt i sit forløb.

Er du udredt og velbehandlet (og følger dine regelmæssige kontroller), kan man sagtens anvende potensmedicin sideløbende, hvis man har behov for dette. Potensmedicinen har ikke indvirkning på din sukkersygemedicin, og præparaterne kan sagtens anvendes samtidigt.

Urinvejssygdomme

Problemer med prostata (blærehalskirtlen) er den hyppigste urinvejssygdom der medfører rejsningsbesvær. Mange, særligt ældre, mænd vil opleve at prostata forstørres og kan give afklemning af både urinrøret men også sædleder og nerver i området. Det kan medføre rejsningsbesvær.

Afhængigt af graden af prostataforstørrelse findes der forskellige behandlingstiltag der både omfatter medicinsk og kirurgisk behandling. Samtidig kan tidligere kirurgisk behandling i kønsorganernes område eller stråleterapi også medføre rejsningsproblemer, da nerverne i området kan have taget skade. Man kan godt behandle med potensmedicin hvis årsagen skyldes en af de ovennævnte, men yderligere udredning og behandling kan samtidig være påkrævet.

Hormonsygdomme

Med alderen oplever man at kroppens testosteronniveau falder naturlig. Testosteron er det mandlige kønshormon, der ligeledes har indvirkning på evnen til at opnå vedvarende rejsning eller erektion. Udover et naturligt fald, kan testosteronniveauet være lavt ved en række andre sygdomme (fx sukkersyge, depression, eller efter kemoterapi).

Viser det sig, at det er den eneste forklaring på rejsningsbesværet, kan man sideløbende behandle med ekstra mandligt kønshormon (testosteron). Det kræver dog, at man bl.a. ved en blodprøve har konstateret, at kroppens naturlige niveau af testosteron er for lavt. Er det tilfældet, vil man ligeledes skulle konsultere egen læge, med henblik på yderligere udredning og opstart af testosteron.

Medicinudløst impotens

Visse medicinske præparater er kendt for at kunne påvirke lysten til sex og evnen til at få rejsning. Det gælder fx medicin mod depression og nogle former for blodtryksmedicin. Andre stoffer, der påvirker potensen negativt, tæller både euforiserende stoffer og anabole steroider samt doping.

Lægen vil altid, som en helhedsvurdering, tage stilling til, om de medicinske præparater man anvender, kan være en medvirkende årsag til rejsningsproblemerne. Viser det sig, at dette er tilfældet, kan det være nødvendigt, at man skifter medicinen ud med alternativer – hvis de findes. Det kan være nødvendigt at konsultere egen læge, da en omlægning af behandlingen mod fx depression kræver, at det sker i samarbejde med en der kender dig og dit forløb.

Sportsudløst impotens

Det er for nu ikke endeligt afklaret om cykling (mere end 3 timer om ugen) kan forårsage forbigående seksuel dysfunktion (rejsningsbesvær), men forskning kan tyde på det.

Det skal dog ikke afholde dig fra en aktiv fysisk hverdag, da inaktivitet og overvægt er en større (og velkendt) årsag til rejsningsbesvær. Det er godt for din sundhed på den lange bane at være jævnligt fysisk aktiv, og gerne mindst 30 minutter om dagen samt to gange ugentlige trænings episoder á 20 minutter med høj intensitet.

Hvad kan jeg selv gøre mod impotens?

Der er flere forskellige ting du selv kan gøre, for at bedre din egen situation. Typisk vil et eller flere af nedenstående tiltag være påkrævet, for at du på sigt kan enten undvære eller nedsætte dit forbrug af potensmedicin. Disse omfatter:

 • At tabe dig hvis du er overvægtig, da overvægt er en kendt (og hyppig) livsstilsfaktor der har betydning for potensen.
 • Undgå tobak; rygning er skadeligt for dit helbred. Det medfører bl.a. forøget risiko for både kræft og mange andre sygdomme, og øger sandsynligheden for udviklingen af hjerte-kar-sygdomme og åreforkalkning. Du kan henvende dig hos fx egen læge med henblik på en snak om mulighederne for, og der eksisterer forskellige kommunale rygestopkurser.
 • Nedsætte forbruget af alkohol. Du bør under alle omstændigheder ikke overstige Sundhedsstyrelsens anbefalinger på maksimalt 10 genstande om ugen samt maksimalt 4 genstande dagligt.
 • Øge din fysisk aktivitet i form af konditionstræning og styrkeøvelser. Fysisk træning, særligt konditionstræning, forbedrer dit blodomløb og øger dit naturlige niveau af testosteron i blodet, der er tæt forbundet til rejsningsevnen.
 • Tal med din partner, hvis I oplever udfordringer i forholdet. Sammen kan man nedsætte forventningerne til den seksuelle aktivitet, og kan dermed løse problemet. Det kan også være en fordel med fx samtaleterapi, hvis det primært er en psykologisk årsag til dine rejsningsproblemer.
 • Bækkenbundsøvelser: selv som mand, kan det være gavnligt og nødvendigt med bækkenbundstræning. Det øger din naturlige styrke i bækkenet, og bedrer også blodomløbet i området. Det har dermed flere gavnlige effekter for potensevnen.