Spørgsmål til Potenslægen.dk

Din recept bliver lagt på en landsdækkende receptserver så snart vi har set og godkendt dit udfyldte spørgeskema. Det betyder, at du kan købe din medicin på alle danske apoteker straks efter recepten er oprettet. Står du derfor og har brug for medicinen hurtigt, kan du vælge en konsultationspakke med ekspres ekspedition, så du får svar inden for 8 timer. Vil tilbyder også en pakke med svar inden for 24 timer. Ved vores almindelige pakke (til 199,-) tilstræber vi også at gennemføre e-konsultaitonen hurtigst muligt, og altid inden for 48 timer. Du kan også bruge din recept på de danske apotekers websider, så medicinen bliver sendt direkte til din adresse med kort leveringstid. Apopro tilbyder f.eks. dag til dag levering.

Den hurtigste måde at få medicinen på, er ved at indløse recepten omgående på det nærmeste apotek. Du kan sågar få en bekendt til at hente det (de skal blot angive dit CPR nummer). Dag til dag levering er muligt ved nogle danske webapoteker, såsom Apopro.dk. På deres side kan du indløse din recept herfra, og derved få medicinen hurtigt leveret.

Det er ikke alle der vil være egnet til behandling med potensmidler. Det afhænger af både din alder og hvilke symptomer du i øvrigt måtte have. Det skyldes, at impotens kan være tegn på en bagvedliggende sygdom. Enkelte vil således opleve, at man opfordres til at kontakte egen læge, med henblik på videre udredning hvis de angivne svar i blanketten giver anledning til mistanke om bagvedliggende sygdom. Hvis vi ikke finder det sikkert at udskrive recept, skal du naturligvis ikke betale noget.

Dine private informationer opbevares efter GDPR reglerne. Vi er forpligtet ved dansk lov til at gemme og opbevare lægelige journaloplysninger i 10 år. Dette sker selvfølgelig på en krypteret server og informationerne deles ikke med tredje part. Det opbevares udelukkende for din sikkerhed og fordi vi er forpligtet til det.

Det er altid en god idé at konsultere egen læge. De har ofte bedre indsigt i dig og din historik, og kan bedre tage hånd om din livsstil og eventuelt udredende tiltag fremadrettet. Når det er sagt, så er vi klar over, at mange alligevel tyer til at bestille potensmidler på udenlandske sider, og det er dét vi gerne vil undgå.

Vi udskriver kun præparater der indeholder det aktive stof Sildenafil som er en Fosfodiesterase-5-hæmmer. Der findes flere forskellige præparater der alle indeholder dette aktive stof. Viagra er naturligvist det mest kendte, men prisen herpå er høj. Vælger man istedet et kopiprodukt med samme indholdsstof er prisen på apoteket en 30-50 kr. Du kan selv vælge om det er Viagra eller kopiprodukterne du får udleveret.

Om problemet impotens

Erektil dysfunktion - eller impotens - er kort sagt en manglende evne til at få, eller opretholde, en erektion (eller rejsning) der kan anvendes til at gennemføre et sammenleje.

Impotens kan skyldes mange forskellige ting. Hos yngre mænd spiller både rygning, brug af ulovlige rusmidler, overvægt, samt psykiske årsager en stor rolle. Hos de ældre mænd kan impotens være forårsaget af enten kendt eller uerkendt sygdom, ofte i form af hjerte-kar-sygdom, sukkersyge, eller nyresygdom. Størstedelen af mænd med impotens er overvægtige.

Impotens er overordnet meget hyppig blandt danske mænd - og formentlig hyppigere end du tror! En stor dansk undersøgelse har vist, at op mod 20% blandt de 40-årige i nogen grad lider af rejsningsproblemer. Kigger man blandt de 70-årige lider helt op mod 50% af rejsningsproblemer. Det er derfor ikke et problem du er ene om.

Kender man den udløsende årsag søger man altid at behandle den. Hvis det viser sig, at overvægt, rygning eller noget helt tredje er det, der skaber din impotens, så målretter man behandlingen derimod. Samtidig kan man vælge at behandle problemstillingen medicinsk med fx. Viagra eller et tilsvarende produkt, indtil det er lykkedes at opnå et tilstrækkeligt vægttab, hvis netop overvægt var den udløsende årsag. Du kan derfor godt genvinde din naturlige potens.

Om potensmidler

Nej. Man kan anskaffe sig dem fra udlandet - men det kan være ulovligt at importere medicin fra udlandet, og i værste fald kan medicinen være livsfarlig at bruge. Desuden har en læge ikke vurderet din aktuelle sundhedssituation hvorfor vi på det kraftigeste fraråder at handle ulovlig potensmedicin i udlandet.

Viagra var blot det første registrerede produkt på markedet. Patentet på Viagra udløb i april 2020. Det betyder, at der nu findes langt billigere alternativer, der virker på præcis samme måde (fx Sildenafil).

Virkningsmekanismen er ens for de potensmidler der anvendes. Den primære forskel er at finde i virkningsvarigheden. Potensmidlerne inddeles i korttidsvirkende og langtidsvirkende. Hyppigst anvendes korttidsvirkende (fx Sildenafil eller Viagra), hvor man kan forvente en virkning efter ca. 60 minutter der varer i ½-5 timer. Der findes langtidsvirkende potensmidler (fx. Cialis), der virker i op til 36 timer. Langtidsvirkende potensmidler kan doseres i fast daglig lav dosis, hvor man efter 5 døgn vil have en vedvarende døgneffekt. Langtidsbehandling anbefales dog ikke, da man har manglende erfaring med længere behandlingsforløb. Det er vigtigt at bemærke, at du kun vil have erektion, sålænge du stimuleres seksuelt, hvorfor varigheden af erektionen selvfølgelig afhænger af dette.

Vi har stor forståelse for, at impotens kan være en privat og personlig affære. Mange giver sig i kast med at bestille ulovlig potensmedicin fra udlandet, hvilket kan være forbundet med stor fare, da man dels ikke er opstartet behandlingen i samråd med en læge, og dels ikke ved, hvad man faktisk får tilsendt. Det er også ofte en ulovlig praksis. Ved at anvende vores e-konsultation bliver du vurderet af en dansk autoriseret læge, der kan tage stilling til, om det er forsvarligt at udskrive potensmedicin til dig. Det kan også være nødvendigt med en opfølgende konsultation, hvis der er behov for uddybende spørgsmål. Opfylder du i øvrigt kriterierne, vil recepten blive lavet inden for den ønskede tidsperiode, uden du behøver konsultere din egen læge. Din egen læge vil dog kunne se du har fået udskrevet midlet ved at se på dit medicinkort.

Viagra - og de øvrige potensmidler - virker alle ved at hæmme nedbrydningen af et specifikt stof (cyklisk guanosinmonofosfat) der findes i de svulmelegemer i penis der er ansvarlige for erektionen. Når nedbrydningen af dette stof hindres, opnås en længerevarende afslapning af de muskler der omgiver svulmelegemerne. Potensmidlerne fremmer den erektion der fås ved seksuel stimulation. Derved opnås erektionen hurtigere, er af bedre kvalitet og varer længere.

Har du konstant erektion i mere end 4 timer, skal du tage kontakt til en læge.

Det kan være, at du skal øge din startdosis. Med recepten følger en udførlig vejledning, men du har også mulighed for en opfølgende telefonisk konsultation der er inkluderet. Oplever du manglende effekt eller utilsigtede bivirkninger, opfordrer vi dig til at kontakte os med henblik på en telefonisk konsultation.

Du bør ikke overskride den daglige dosis der er angivet på pakken. Husk, at selv korttidsvirkende potensmidler kan have en virkningsvarighed på op til 5 timer. Det betyder, at du i hele denne periode, kan stimuleres seksuelt til erektion. Hvis du tager tager mere potensmedicin end angivet, vil du opleve kraftigere bivirkningsprofil men uden en øget effekt.

Nej. Det virker, desværre, ikke mod tidlig udløsning. Potensmidler forkorter dog perioden fra udløsning til mulighed for ny erektion. Man er derfor hurtigere klar til yderligere seksuel aktivitet.

Fandt du ikke hvad du søgte svar på?

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål til vores service. Brug formularen herunder eller skriv gerne til vores email-adresse.

Send os dit spørgsmål

Stil spørgsmål (FAQ)